Dotacja 2020 rok z Dzielnicy Wolalogo wola mala

 „Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi”.

 Siedziba Amazonek 19.12.2020 r.

Spotkanie Wigilijne w "Żonkilu" odbyło się w Klubie Wsparcia i Integracji. Niepowtarzalna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, wspólny poczęstunek i obdarowanie paczkami świątecznymi przez Mikołaja. Żonkilanki chodź na chwilę zapomniały o chorobie, samotności i niepełnosprawności.