Dyplom1

31 lipca 2023r. w dużej Auli Politechniki Warszawskiej, odbyła się Uroczysta Sesja Rady m.st. Warszawy.

 

Uroczysta Sesja zwołana jest w celu upamiętnienia ważnych dla miasta wydarzeń. Podczas uroczystości  wręczone są akty nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Stolica zyskała kolejnych dwóch Honorowych Obywateli Janusza Dorosiewicza (architekt, producent filmowy, społecznik) oraz Janusza Kuleszę (żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, grafik, historyk). Nagrodami m.st. Warszawy odznaczono 36 osób i organizacji działających na rzecz stolicy. Wśród odznaczonych organizacji niezwykłe wyróżnienie zostało przyznane Stowarzyszeniu Amazonek Żonkil Warszawa.

Decyzję o przyznaniu nagrody podjęła, 6 lipca 2023r.  Rada Warszawy na wniosek Pana Mariusza Budziszewskiego – Radnego m.st. Warszawy, który dostrzegł  celowość naszych działań na rzecz kobiet zmagających się z chorobą raka piersi.  

Stowarzyszenie  Amazonek Żonkil Warszawa to organizacja, która została utworzona z potrzeby serca, swoimi działaniami wspiera kobiety, które potrzebują pomocy. Stowarzyszenie  podejmuje szereg akcji edukacyjnych w ramach profilaktyki onkologicznej oraz wszechstronne działania na rzecz kobiet przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi. Stowarzyszenie bierze czynny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego.

Niezwykłe wyróżnienie przyznane naszemu Stowarzyszeniu  odebrały prezes Barbara Cytrynowska i skarbnik Elżbieta Jędrzejewska.

Jesteśmy bardzo  dumne, że nasze działania  na rzecz chorych kobiet zostały zauważone przez Władze Miasta.

Przyznana nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i dodatkową motywacją do dalszego działania.

Dziękujemy!