Zarząd

Członkowie Zarządu:

  • Barbara Cytrynowska - Prezes Stowarzyszenia
  • Wanda Grzegorczyk - Wiceprezes
  • Małgorzata Wesołowska - Sekretarz
  • Elżbieta Jędrzejewska - Skarbnik
  • Maria Szopa - Członek Zarządu
  • Ewa Tarnowska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji

  • Marta Grajek - Przewodnicząca
  • Maria Kacprowicz - Członek Komisji
  • Ewa Pawełczyk - Członek Komisji