pdf icon  Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Amazonek „Żonkil Warszawa”,