Nazwa zadania:logo msw
"Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno - medycznych
w latach 2020 - 2022"
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa - Biuro Polityki Zdrowotnej

 masaz

 

Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6
Cykl wykładów – Prawidłowe odżywianie po chorobie raka piersi.