Nazwa zadania:logo msw
"Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno - medycznych
w latach 2017 - 2019"
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa - Biuro Polityki Zdrowotnej

 masaz