Dyplom1

Pod hasłem: "Matko, prosimy Cię o pokój!", w sobotę 1 października 2022 r. odbyła
się 25 Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną
Górę. 
Na jasnogórskich błoniach Mszy św. dla Amazonek z całego kraju
przewodniczył bp senior Antoni Długosz.
Przed jasnogórskim szczytem zgromadziło się kilka tysięcy Amazonek wraz z
rodzinami, w kolorowych strojach, z kwiatami słonecznika w dłoniach.
Delegacja z Żonkila też tam była. 

Foto relacja;