Dnia 23 czerwca 2021roku w Klubie Wsparcia i Integracji ul. Kartezjusza2 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie za 2020 rok. Dzięki Koleżankom, które przybyły osobiście na zebranie ( pomimo dużego upału i panującej w dalszym ciągu pandemii) i Koleżankom, które złożyły Pełnomocnictwa, zebranie mogło się odbyć i uzyskało kworum. Profesjonalne prowadzenie zebrania przez  przewodniczącą Tamarę Glik, przyczyniło się do jego  sprawnego przebiegu. Komisja Rewizyjna i  Zarząd Stowarzyszenia  serdecznie dziękuje za zaufanie i udzielenie absolutorium na kolejny 2021 rok.